Tvångstankar är återkommande tankar som ofta tränger sig på och skapar oro eller ångest. Tvångstankar förekommer ibland mer som känslor eller bilder. Exempelvis ”Tänk om jag inte stängde av spisen?” eller att man får en bild av hur man sticker en kniv i någon man tycker om eller att man känner sig äcklad då man tagit i något som upplevs som smutsigt. Gemensamt för tvångstankar är att de är obehagliga och att de kommer av sig själva och kan därmed inte styras vilket skiljer dessa tankar från de tankar som vi aktivt tänker. Tvångshandlingar är handlingar som personen känner sig tvingad att utföra för att skydda sig mot obehagliga följder. Tvångshandlingar (ritualer) är det man gör för att dämpa sin oro eller ångest efter att man har fått en tvångstanke. Tvångshandlingar kan både vara synliga och osynliga. För en person som har tvångstankar som kretsar kring rädsla angående smuts kan en synlig tvångshandling vara att man tvättar händerna. Det är dock inte ofta som utomstående ser de synliga tvångshandlingarna eftersom personer som lider av tvångssyndrom döljer helst sina tvångshandlingar exempelvis för att man skäms. En osynlig tvångstanke sker i form av mental eller tankemässig handling som bara den som utför handlingen märker. För en person som har tvångstankar om att behöva läsa en text på ett visst sätt kan den osynliga tvångshandlingen vara att i tanken upprepa vissa utvalda ord. Aktiva tankar som att tänka vissa ord eller läsa upp vissa ramsor i sitt huvud är tvångshandlingar snarare än tvångstankar eftersom de utförs aktivt med ett tydligt syfte. En annan typ av beteende som är vanligt för den som lider av tvångssyndrom är undvikanden. Dessa utförs för att man känner att man måste skydda sig mot olika faror. Undvikanden är alla de beteenden man tar till för att slippa hamna i situationer där man kommer i kontakt med det som man har tvångstankar om och som därmed framkallar ångest eller obehag. En person som har tvångstankar om att råka skada andra vid bilkörning kanske undviker att köra på vägar som leder förbi skolor eller andra platser där det rör sig mycket folk. Ibland tar den som lider av tvång hjälp av omgivningen för att försäkra sig om att tvångstanken inte är sann. Det görs genom att ställa så kallade återförsäkringsfrågor. Dessa frågor syftar till, på samma sätt som tvångshandlingarna, att dämpa det obehag och ångest som tvångstankarna ger. Den som har tvångstankar om att vara otrogen kan fråga omgivningen om de sett något som skulle kunna bekräfta otroheten. Svaret om att tvångstanken inte är sann ger lugn för den drabbade. Av den anledningen känns det ofta naturligt för omgivningen att svara på återförsäkringsfrågor. Vissa personer med tvång ställer många återförsäkringsfrågor medan andra ställer inga alls. Källa: ”Fri från tvång”, Mia Asplund och Elin-Love Rosengren

VAD ÄR TVÅNGSSYNDROM / OCD?

Allmänt Kommentera
Tvångstankar är återkommande tankar som ofta tränger sig på och skapar oro eller ångest. Tvångstankar förekommer ibland mer som känslor eller bilder. Exempelvis ”Tänk om jag inte stängde av spisen?” eller att man får en bild av hur man sticker en kniv i någon man tycker om eller att man känner sig äcklad då man tagit i något som upplevs som smutsigt. Gemensamt för tvångstankar är att de är obehagliga och att de kommer av sig själva och kan därmed inte styras vilket skiljer dessa tankar från de tankar som vi aktivt tänker. Tvångshandlingar är handlingar som personen känner sig tvingad att utföra för att skydda sig mot obehagliga följder. Tvångshandlingar (ritualer) är det man gör för att dämpa sin oro eller ångest efter att man har fått en tvångstanke. Tvångshandlingar kan både vara synliga och osynliga. För en person som har tvångstankar som kretsar kring rädsla angående smuts kan en synlig tvångshandling vara att man tvättar händerna. Det är dock inte ofta som utomstående ser de synliga tvångshandlingarna eftersom personer som lider av tvångssyndrom döljer helst sina tvångshandlingar exempelvis för att man skäms. En osynlig tvångstanke sker i form av mental eller tankemässig handling som bara den som utför handlingen märker. För en person som har tvångstankar om att behöva läsa en text på ett visst sätt kan den osynliga tvångshandlingen vara att i tanken upprepa vissa utvalda ord. Aktiva tankar som att tänka vissa ord eller läsa upp vissa ramsor i sitt huvud är tvångshandlingar snarare än tvångstankar eftersom de utförs aktivt med ett tydligt syfte. En annan typ av beteende som är vanligt för den som lider av tvångssyndrom är undvikanden. Dessa utförs för att man känner att man måste skydda sig mot olika faror. Undvikanden är alla de beteenden man tar till för att slippa hamna i situationer där man kommer i kontakt med det som man har tvångstankar om och som därmed framkallar ångest eller obehag. En person som har tvångstankar om att råka skada andra vid bilkörning kanske undviker att köra på vägar som leder förbi skolor eller andra platser där det rör sig mycket folk. Ibland tar den som lider av tvång hjälp av omgivningen för att försäkra sig om att tvångstanken inte är sann. Det görs genom att ställa så kallade återförsäkringsfrågor. Dessa frågor syftar till, på samma sätt som tvångshandlingarna, att dämpa det obehag och ångest som tvångstankarna ger. Den som har tvångstankar om att vara otrogen kan fråga omgivningen om de sett något som skulle kunna bekräfta otroheten. Svaret om att tvångstanken inte är sann ger lugn för den drabbade. Av den anledningen känns det ofta naturligt för omgivningen att svara på återförsäkringsfrågor. Vissa personer med tvång ställer många återförsäkringsfrågor medan andra ställer inga alls. Källa: ”Fri från tvång”, Mia Asplund och Elin-Love Rosengren
Jag heter Marta och är 35 år gammal. Jag bor i Stockholm tillsammans med min man och son. Jag är utbildad socionom och har arbetat inom Socialtjänsten sedan 2007. Våren 2011 fick jag diagnosen OCD. Jag var sjukskriven cirka ett år efter jag fick diagnosen då jag hade så pass svår OCD att det påverkade det mesta i mitt liv avsevärt. Jag började äta medicin i samband med att jag fick diagnosen vilket fungerade bra för mig och under hösten 2011 genomgick jag KBT-behandling (exponering med responsprevention) i grupp. Ungefär ett år efter att jag blivit sjukskriven började jag jobba igen. Jag mådde mycket bättre efter genomgången behandling. Jag åt fortfarande medicin, började trappa ner först ett år senare. November 2012 var jag tillbaka på jobbet på heltid. I samband med förlossning februari 2013 fick jag mitt första stora återfall av tvångstankar men tack vare allt jag lärt mig under min behandling tog jag mig ur relativt snabbt. Hela graviditeten hade annars gått bra. Nästa stora återfall av tvångstankar och tvångshandlingar fick jag först hösten 2015 i samband med en långvarig stressig jobb situation. Även i detta fall hjälpte allt jag lärt mig under min behandling men i och med att det var många saker på en gång som ledde till återfallet träffade jag samtidigt en psykolog för extra hjälp. Jag fick då även diagnosen GAD och genomgick en behandling i grupp under våren 2016. Idag mår jag bra. Jag delar mina erfarenheter för att sprida kunskap om psykisk ohälsa samt visa att man inte är ensam och att man kan bli bättre. Du kan komma i kontakt med mig via: memyselfiandocd@gmail.com

Om mig...

Allmänt Kommentera
Jag heter Marta och är 35 år gammal. Jag bor i Stockholm tillsammans med min man och son. Jag är utbildad socionom och har arbetat inom Socialtjänsten sedan 2007. Våren 2011 fick jag diagnosen OCD. Jag var sjukskriven cirka ett år efter jag fick diagnosen då jag hade så pass svår OCD att det påverkade det mesta i mitt liv avsevärt. Jag började äta medicin i samband med att jag fick diagnosen vilket fungerade bra för mig och under hösten 2011 genomgick jag KBT-behandling (exponering med responsprevention) i grupp. Ungefär ett år efter att jag blivit sjukskriven började jag jobba igen. Jag mådde mycket bättre efter genomgången behandling. Jag åt fortfarande medicin, började trappa ner först ett år senare. November 2012 var jag tillbaka på jobbet på heltid. I samband med förlossning februari 2013 fick jag mitt första stora återfall av tvångstankar men tack vare allt jag lärt mig under min behandling tog jag mig ur relativt snabbt. Hela graviditeten hade annars gått bra. Nästa stora återfall av tvångstankar och tvångshandlingar fick jag först hösten 2015 i samband med en långvarig stressig jobb situation. Även i detta fall hjälpte allt jag lärt mig under min behandling men i och med att det var många saker på en gång som ledde till återfallet träffade jag samtidigt en psykolog för extra hjälp. Jag fick då även diagnosen GAD och genomgick en behandling i grupp under våren 2016. Idag mår jag bra. Jag delar mina erfarenheter för att sprida kunskap om psykisk ohälsa samt visa att man inte är ensam och att man kan bli bättre. Du kan komma i kontakt med mig via: memyselfiandocd@gmail.com