VAD ÄR TVÅNGSSYNDROM / OCD?

Kommentera
Tvångstankar är återkommande tankar som ofta tränger sig på och skapar oro eller ångest. Tvångstankar förekommer ibland mer som känslor eller bilder. Exempelvis ”Tänk om jag inte stängde av spisen?” eller att man får en bild av hur man sticker en kniv i någon man tycker om eller att man känner sig äcklad då man tagit i något som upplevs som smutsigt. Gemensamt för tvångstankar är att de är obehagliga och att de kommer av sig själva och kan därmed inte styras vilket skiljer dessa tankar från de tankar som vi aktivt tänker. Tvångshandlingar är handlingar som personen känner sig tvingad att utföra för att skydda sig mot obehagliga följder. Tvångshandlingar (ritualer) är det man gör för att dämpa sin oro eller ångest efter att man har fått en tvångstanke. Tvångshandlingar kan både vara synliga och osynliga. För en person som har tvångstankar som kretsar kring rädsla angående smuts kan en synlig tvångshandling vara att man tvättar händerna. Det är dock inte ofta som utomstående ser de synliga tvångshandlingarna eftersom personer som lider av tvångssyndrom döljer helst sina tvångshandlingar exempelvis för att man skäms. En osynlig tvångstanke sker i form av mental eller tankemässig handling som bara den som utför handlingen märker. För en person som har tvångstankar om att behöva läsa en text på ett visst sätt kan den osynliga tvångshandlingen vara att i tanken upprepa vissa utvalda ord. Aktiva tankar som att tänka vissa ord eller läsa upp vissa ramsor i sitt huvud är tvångshandlingar snarare än tvångstankar eftersom de utförs aktivt med ett tydligt syfte. En annan typ av beteende som är vanligt för den som lider av tvångssyndrom är undvikanden. Dessa utförs för att man känner att man måste skydda sig mot olika faror. Undvikanden är alla de beteenden man tar till för att slippa hamna i situationer där man kommer i kontakt med det som man har tvångstankar om och som därmed framkallar ångest eller obehag. En person som har tvångstankar om att råka skada andra vid bilkörning kanske undviker att köra på vägar som leder förbi skolor eller andra platser där det rör sig mycket folk. Ibland tar den som lider av tvång hjälp av omgivningen för att försäkra sig om att tvångstanken inte är sann. Det görs genom att ställa så kallade återförsäkringsfrågor. Dessa frågor syftar till, på samma sätt som tvångshandlingarna, att dämpa det obehag och ångest som tvångstankarna ger. Den som har tvångstankar om att vara otrogen kan fråga omgivningen om de sett något som skulle kunna bekräfta otroheten. Svaret om att tvångstanken inte är sann ger lugn för den drabbade. Av den anledningen känns det ofta naturligt för omgivningen att svara på återförsäkringsfrågor. Vissa personer med tvång ställer många återförsäkringsfrågor medan andra ställer inga alls. Källa: ”Fri från tvång”, Mia Asplund och Elin-Love Rosengren